Handgjord av trä med kärlek

Valuta: SEK

Sekretesspolicy

För att vi ska kunna betjäna dig efter bästa förmåga behöver vi samla in och behandla viss information om dig.

Vi värdesätter din integritet och har åtagit oss att skydda den i enlighet med denna sekretesspolicy, tillämplig lagstiftning och allmän god affärssed.

I enlighet med kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning innehåller denna integritetspolicy information om vilka personuppgifter vi samlar in, de principer som vi behandlar dem på och vilka rättigheter och möjligheter du har angående dina uppgifter.

1. Allmänna kommentarer

Siluettiverstas Oy (FO-nummer 3101446-4) behandlar personuppgifter om dig i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig lagstiftning, så vi ber dig att läsa denna integritetspolicy noggrant.

Genom att använda våra tjänster eller webbplatser eller genom att kontakta oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte godkänner dessa villkor är det osannolikt att vi kan betjäna dig på bästa möjliga sätt.

2. I vilket syfte samlas och behandlas mina personuppgifter?

Vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter endast för fördefinierade ändamål:

  • Hantering av kundrelationer och kundkommunikation
  • kundservice och svara på kontaktförfrågningar
  • implementering och utveckling av våra tjänster
  • för att övervaka och analysera användningen av våra tjänster och produkter
  • Kundsegmentering för att tillhandahålla personligt innehåll på produkter och tjänster
  • för att säkerställa säkerheten för våra tjänster och produkter och för att undersöka missbruk;
  • kund-, opinions- och marknadsundersökningar
  • utveckla vår verksamhet
  • inriktning av marknadsföring och reklam
  • direktmarknadsföring

Vi utför inte profilering baserat på de registrerades personliga egenskaper eller relaterad behandling som leder till automatiserat beslutsfattande.

3. Vilka personuppgifter samlas in om mig och från vilka källor?

Vi samlar in personuppgifter om dig främst från dig i samband med att du kontaktar oss och använder våra webbplatser och tjänster. Vi samlar också in data manuellt, till exempel via telefon i samband med kundservice eller försäljning.

Förutom den information du själv tillhandahåller samlar vi också in information på våra webbplatser och tjänster genom cookies för att analysera och utveckla användningen av våra webbplatser och tjänster och för att rikta marknadsföring och reklam.

Dessutom samlar vi in uppgifter från offentliga källor, såsom handelsregistret och företagsregistret, samt från andra aktörer som ger information om företagens beslutsfattare. Informationen vi samlar in från dessa källor inkluderar affärsinformation samt kontaktinformation för affärsbeslutsfattare, såsom namn, e-postadress och telefonnummer.

4. På vilka grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter på flera grunder som krävs enligt lag. Den rättsliga grunden för behandlingen beror på vår relation med dig. Tabellen nedan visar de rättsliga grunderna för behandlingen av våra personuppgifter och exempel på behandlingsaktiviteter.

5. Vem behandlar mina uppgifter och lämnas de ut till tredje part?

Dina uppgifter behandlas av vårt företags personal i utförandet av sina uppgifter. Vi använder dock informationssystem från tredje part i vår verksamhet för att lagra och behandla data. I detta fall säkerställer vi bland annat genom avtal att dina uppgifter behandlas konfidentiellt och lagligt.

Vi lämnar ut uppgifter till våra samarbetspartners inom sektorerna informationsteknik, betalningsförmedling, transport och redovisning för att möjliggöra tillhandahållandet av tjänsten. Sådana situationer inkluderar till exempel vid beställning av betalnings- eller logistiktjänster eller andra tjänster som tillhandahålls av tredje part för din onlinebutik, vars beställning görs via vår webbplats eller tjänst. All sådan överföring av information relaterad till tillhandahållandet av tjänsten till tredje part nämns separat vid beställning av tjänsten.

Vi kan också lämna ut information på annat sätt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller när det krävs enligt lag eller en behörig myndighet. Vi kan också avslöja din information om vi är involverade i en företags- eller affärstransaktion.

6. Kommer mina uppgifter att lämnas ut utanför EU?

Vi föredrar tjänsteleverantörer vars servrar finns i EU. Vi använder dock även välrenommerade och pålitliga externa tjänsteleverantörer vars servrar finns utanför EU, i vilket fall data även överförs i begränsad omfattning utanför EU/EES.

När överföringen överförs utanför EU/EES kommer den att ske inom ramen för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, med hjälp av EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller annan överföringsmekanism som är tillåten enligt lag. I detta fall säkerställer vi bland annat genom avtal att sekretessen för dina uppgifter bevaras och att uppgifterna också behandlas lagligt på annat sätt.

7. Hur länge lagras mina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för det syfte som de är avsedda för eller som krävs enligt avtal eller lag.

Vi strävar efter att uppdatera informationen och ta bort onödig information regelbundet.

Observera att exempelvis bokföringslagen kräver att bokföringen ska bevaras i minst sex (6) år från räkenskapsårets slut.

8. Hur lagras och skyddas mina uppgifter?

Dina uppgifter lagras på servrarna hos våra tjänsteleverantörer, som skyddas i enlighet med allmän branschpraxis. Vi ser till att behandlingen uppfyller kraven i tillämplig lag och skyddsåtgärder som syftar till att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förstörelse, ändring, obehörigt avslöjande eller obehörig åtkomst till personuppgifter.

De personuppgifter vi samlar in och behandlar hålls konfidentiella och tillgången till dem är begränsad till personer som behöver informationen i sitt arbete. Vi åtar oss också att inte avslöja och avslöja personuppgifter till någon annan än anställda eller andra personer (inklusive potentiella underleverantörer) som behöver känna till sådan information för det överenskomna ändamålet och som är juridiskt skyldiga att hålla informationen konfidentiell på grundval av deras tjänst eller andra kontrakt eller enligt lag. Åtkomsten till dina personuppgifter skyddas av användarspecifika ID:n, lösenord och åtkomsträttigheter.

9. Är det obligatoriskt att lämna information och konsekvenserna av att inte lämna information?

Om du inte tillhandahåller personuppgifter eller tillåter behandling i enlighet med de principer som anges i denna sekretesspolicy, är det osannolikt att vi kommer att kunna tjäna dig och uppfylla syftet med vår verksamhet. Om du inte vill att vi ska behandla dina uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy ber vi dig att inte ge oss någon information.

10. Använder webbplatsen cookies och vilka är de?

Vi använder cookies på våra webbplatser för att ge bästa möjliga användarupplevelse till användare av våra webbplatser och tjänster.

Cookies är korta textfiler som en webbserver lagrar på användarens terminalenhet. Cookies gör det möjligt för oss att få information om hur våra webbplatser och tjänster används. Vi använder informationen i utvecklingen av våra tjänster och webbplatser, i analysen av användningen och i inriktningen och optimeringen av marknadsföring och reklam.

Du kan tillåta eller vägra användning av cookies i inställningarna för den webbläsare du använder. De flesta webbläsare tillåter automatiskt cookies. Observera att blockering av cookies kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats och tjänst.

11. Vilka rättigheter och möjligheter har jag?

DEN REGISTRERADES RÄTTVAD BETYDER DET?
Återkallande av samtyckeOm vi behandlar dina uppgifter på grundval av ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss. Du kan också när som helst invända mot användningen av dina uppgifter för direktmarknadsföring genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" i varje e-postmeddelande vi skickar för marknadsföringsändamål.
Tillgång till dataDu har rätt att få bekräftelse från oss på om vi behandlar personuppgifter om dig och att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Dessutom har du rätt att få ytterligare information på grundval av behandlingen av dina personuppgifter.
Rätt att få fel rättadeDu har rätt att begära rättelse av felaktiga, föråldrade eller på annat sätt ofullständiga uppgifter om dig.
Rätt till raderingDu har rätt att begära radering av uppgifter om dig, till exempel om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål för vilket de samlades in eller om du återkallar ditt samtycke på grundval av vilket vi har behandlat dina uppgifter.
Rätt att förbjuda direktmarknadsföringDu kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration på e-postlista" i slutet av våra e-postmeddelanden. eller genom att meddela vår kundtjänst. Om du som kund hos oss förbjuder användningen av dina uppgifter för direktmarknadsföring kommer vi endast att skicka meddelanden som är nödvändiga för hanteringen av kundrelationen.
Rätt att invända mot behandlingOm vi behandlar dina personuppgifter på grundval av allmänt intresse eller vårt berättigade intresse har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån det inte finns någon väsentlig anledning till behandlingen som skulle åsidosätta dina rättigheter eller behandlingen inte är nödvändig för hanteringen av ett rättsligt anspråk. Observera att i denna situation är det osannolikt att vi kan betjäna dig längre.
Rätt att begränsa behandlingenI vissa situationer har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Till exempel om du tror att uppgifterna är felaktiga, i vilket fall vi kan begränsa behandlingen under hela verifieringen av uppgifternas noggrannhet, eller om du tror att behandlingen är olaglig och du inte vill att dina uppgifter ska raderas.
Rätt till dataportabilitetOm vi har behandlat dina uppgifter på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal har du rätt att få de uppgifter du har lämnat till oss elektroniskt i ett maskinläsbart, vanligt format, så att uppgifterna kan överföras till en annan tjänsteleverantör, om det är tekniskt möjligt.
Rätt att invända mot automatiserad behandling och profileringVi utför inte profilering baserat på de registrerades personliga egenskaper eller behandling av uppgifter som leder till automatiserat beslutsfattande

12. Hur kan jag utöva mina rättigheter?

Du kan utöva dina rättigheter som beskrivs ovan genom att kontakta oss, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande till info@siluettverkstaden.se. Mer detaljerad kontaktinformation finns i slutet av detta dokument. Var beredd att styrka din identitet om din kontakt gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig kan du också lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Du hittar dataombudsmannens kontaktuppgifter på dataombudsmannens webbplats.

13. Kan denna integritetspolicy uppdateras?

Vi kommer att uppdatera innehållet i sekretesspolicyn när vår verksamhet utvecklas och/eller lagen ändras, så vi ber dig att besöka den här sidan då och då. Du hittar datumet för den senaste uppdateringen av sekretesspolicyn i början av detta dokument. Syftet är att meddela de registrerade om betydande ändringar i dataskyddspolicyn i samband med uppdateringen av villkoren.

14. Hur kan jag kontakta mig om dataskydd?

Det enklaste sättet att kontakta oss är att skicka ett mail till info@siluettverkstaden.se. Meddelanden som skickas till den här e-postadressen kommer att behandlas konfidentiellt av vårt sekretessteam.

Siluettiverstas Oy
Teollisuustie 4

74700 Kiuruvesi
FINLAND

info@siluettverkstaden.se

Presentkort