Handgjord av trä med kärlek

Valuta: SEK

Integritetspolicy


1. Handkontroll

Siluettiverstas Oy

Teollisuustie 4, 74700 Kiuruvesi

FO-nummer 3101446-4

www.siluettverkstaden.se

2. Personer som ansvarar för att föra registret

Registret upprätthålls av Siluettiverstas Oy:s personal. Du kan fråga mer om dataskydd och behandling av personuppgifter via e-post: info@siluettverkstaden.se.

3. Registrets namn

Siluettiverstas Oy:s kundregister

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna i registret kan behandlas för följande ändamål: hantering och utveckling av kundrelationen, genomförande av tjänsten, utveckling av kundservice, kundrelationer och affärsverksamhet, marknadsföring och information, analys och statistik samt andra jämförbara ändamål.

5. Registrets datainnehåll

Registret innehåller följande uppgifter: Personens namn, e-postadress, telefonnummer och hemadress samt annan information som delas av kunden.

6. Registrets datakällor

Uppgifterna i registret fås från kunden själv per telefon, via Internet, e-post eller på annat liknande sätt.

7. Utlämnande av uppgifter

www.siluettiverstas.fi åtagit sig att skydda våra kunders integritet. Alla personuppgifter är skyddade mot obehörig åtkomst och oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, avslöjande, överföring eller annan olaglig behandling.

8. Principer för skydd av registret

Registret finns i Finland, på en databasserver som upprätthålls i det kontrollerade serverrummet i ett finskt företag, som skyddas av brandväggar, lösenord,

SSL-säker anslutning och andra tekniska medel. Endast de anställda eller tekniska stödpersoner som behöver kunna använda registret för sitt arbete har rätt att använda registret. Användare har tystnadsplikt. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part. En del av registeruppgifterna kan dock delas med vissa samarbetspartner av marknadsförings- eller säkerhetsskäl. Vid behov kan personuppgifter lämnas ut till myndigheterna i enlighet med lagen.

Uppgifter kommer inte att överföras eller lämnas ut utanför EU eller EES om det inte är nödvändigt för genomförandet av tjänsten.

Kunden har rätt att inspektera, ändra eller radera uppgifter om honom eller henne från kundregistret. Om kunden vill ha ändringar i sina uppgifter måste de kontakta vår kundtjänst: info@siluettverkstaden.se.

Från och med 25.5.2018 har kraven i eu:s gällande allmänna dataskyddsförordning noterats vid behandlingen av personuppgifter.

Presentkort